Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γεωλογίας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εφαρμοσμένη & Περιβαλλοντική Γεωλογία"

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016 17:02

Πίνακας εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών 2016-2017

 

Ολοκληρώθηκε η επιλογή των εισακτέων στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Εισάγονται συνολικά 19 μεταπτυχιακοί φοιτητές, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.

Τελευταία νέα