Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γεωλογίας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εφαρμοσμένη & Περιβαλλοντική Γεωλογία"

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016 13:12

Έναρξη μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Τα μαθήματα στο ΠΜΣ ξεκινούν την Δευτέρα 24/10 με το μάθημα των ΓΣΠ για όλους τους φοιτητές σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα. 

Τελευταία νέα