Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γεωλογίας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εφαρμοσμένη & Περιβαλλοντική Γεωλογία"

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016 15:19

Πρόγραμμα Διδασκαλίας - Ειδίκευση Εφαρμοσμένη και Τεχνική Σεισμολογία

Ανακοινώνεται το (τελικό) πρόγραμμα διδασκαλίας για την ειδίκευση "Εφαρμοσμένη και Τεχνική Σεισμολογία" 

Τελευταία νέα