Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γεωλογίας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εφαρμοσμένη & Περιβαλλοντική Γεωλογία"

Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017 14:31

Πρόγραμμα διδασκαλίας Ιανουαρίου - ειδίκευση "Τεχνική Γεωλογία"

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα διδασκαλίας Ιανουαρίου για την ειδίκευση "Τεχνική Γεωλογία"

Τελευταία νέα