Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γεωλογίας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εφαρμοσμένη & Περιβαλλοντική Γεωλογία"

Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017 14:40

Πρόγραμμα εξετάσεωνΑ’εξαμήνου (2016-2017) - Κατεύθυνσης «Τεχνική Γεωλογία» και «Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία»

Πρόγραμμα εξετάσεωνΑ’εξαμήνου (2016-2017) - Κατεύθυνσης «Τεχνική Γεωλογία» και «Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία»

Τελευταία νέα