Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γεωλογίας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εφαρμοσμένη & Περιβαλλοντική Γεωλογία"

Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016 18:24

Προκήρυξη του Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-17

Από τη γραμματεία του τμήματος ανακοινώνεται ότι έχει αναρτηθεί η προκήρυξη επιλογής φοιτητών για το νέο κύκλο σπουδών του ΠΜΣ (2016-2017). Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε τα επισυναπτόμενα εγγραφα.

Τελευταία νέα