Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γεωλογίας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εφαρμοσμένη & Περιβαλλοντική Γεωλογία"

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών
ΤΚ: 541 24
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

t: +30.2310.998470
f: +30.2310.998452
e: geopms@geo.auth.gr

Τελευταία νέα