Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γεωλογίας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εφαρμοσμένη & Περιβαλλοντική Γεωλογία"

LOGO DEL 2

 Δομή και Εξέλιξη Ιζηματογενών Λεκανών

 

 • 000007.jpg
 • 000008.jpg
 • 000009.jpg
 • 000010.jpg
 • 000011.JPG
 • 000012.JPG
 • 000013.JPG
 • 000014.JPG
 • 000015.JPG
 • 000016.JPG
 • 000017.JPG
 • 000018.JPG

Εισαγωγή

Η μεταπτυχιακή κατεύθυνση της «Δομής & Εξέλιξης Ιζηματογενών Λεκανών» απευθύνεται σε φοιτητές γεωλογίας και συναφών επιστημών που επιθυμούν να εμβαθύνουν σε θέματα στρωματογραφίας, τεκτονικής-νεοτεκτονικής και παλαιοντολογίας. Βασική θεματική της κατεύθυνσης είναι η ολιστική ανάλυση των συνθηκών δημιουργίας και της ιζηματολογικής εξέλιξης χερσαίων και θαλάσσιων αποθετικών χώρων, με έμφαση στην ελληνική και μεσογειακή ζώνη. Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης είναι σε θέση να καταγράψουν, αναλύσουν, ποσοτικοποιήσουν και ερμηνεύσουν  βασικά γεωλογικά δεδομένα (διαρρήξεις- ρήγματα, αποθετικές φάσεις, απολιθωμένα πανιδικά σύνολα, στρωματογραφικές ακολουθίες) απαραίτητα σε κάθε γεωλογική μελέτη υποβάθρου που πλαισιώνει τεχνικογεωλογικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εκμετάλλευσης φυσικών πόρων.

 

Τελευταία νέα