Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γεωλογίας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εφαρμοσμένη & Περιβαλλοντική Γεωλογία"

logo panos

Εφαρμοσμένη Γεωφυσική και Σεισμολογία

 • 100_2727.JPG
 • 100_2728.jpg
 • 100_2729.jpg
 • 100_2730.jpg
 • 100_2731.jpg
 • 100_2732.jpg
 • 100_2733.jpg
 • 100_2734.jpg
 • 100_2735.jpg
 • 100_2736.jpg
 • 100_2737.jpg
 • 100_2738.jpg
 • 100_2739.jpg
 • 100_2740.jpg
 • 100_2741.JPG
 • 100_2742.JPG
 • 100_2743.JPG
 • 100_2744.JPG
 • 100_2745.JPG
 • 100_2746.JPG

Εισαγωγή

Η κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη Γεωφυσική και Σεισμολογία» στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στα αντικείμενα της Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής και της Σεισμολογίας. Αυτό επιτυγχάνεται με ένα σύνολο μαθημάτων που στοχεύουν στην ανάπτυξη τόσο θεωρητικών όσο και πρακτικών δεξιοτήτων.  Ο αρχικός κύκλος μαθημάτων στοχεύει στη βελτίωση του βασικού γνωστικού υποβάθρου σε αντικείμενα όπως η γεωστατιστική, το GIS, τα  μαθηματικά, και τις γλώσσες προγραμματισμού (Fortran, Matlab και C). Στη συνέχεια οι φοιτητές εκπαιδεύονται στις ακόλουθες μεθόδους γεωφυσικής διασκόπησης: σεισμικές (διάθλαση, ανάκλαση, σεισμική τομογραφία κ.α.), βαρυτικές και μαγνητικές καθώς και ηλεκτρικές-ηλεκτρομαγνητικές (ηλεκτρική τομογραφία, βυθοσκόπηση, γεωραντάρ, VLF, TEM κα). Στο δεύτερο εξάμηνο η εκπαίδευση επικεντρώνεται στην εφαρμογή των γεωφυσικών μεθόδων στην επίλυση γεωλογικών, γεωτεχνικών, περιβαλλοντικών προβλημάτων, καθώς και  στον εντοπισμό ορυκτών πόρων όπως και στην αρχαιομετρία. Παράλληλα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις ασκήσεις πεδίου έτσι ώστε οι φοιτητές να  αποκτούν πρακτική εμπειρία στη λήψη και επεξεργασία γεωφυσικών μετρήσεων. Στην κατεύθυνση διδάσκουν σεισμολόγοι καθώς και μηχανικοί από ερευνητικά κέντρα και άλλα πανεπιστήμια.  Μέσα από την διδασκαλία αλλά και τις ασκήσεις εφαρμογής οι φοιτητές αποκτούν δεξιότητες τόσο στον χειρισμό εξειδικευμένων λογισμικών πακέτων, όσο και στον τρόπο επίλυσης σημαντικών σεισμολογικών προβλημάτων. 

Ο κύκλος ολοκληρώνεται με την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας η οποία γίνεται προσπάθεια να εμπεριέχει συλλογή και ερμηνεία μετρήσεων   πεδίου στο πλαίσιο συγκεκριμένης μελέτης αλλά  συχνά, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα αλλά και τις ειδικότερες  δεξιότητες των φοιτητών, μπορεί να εμπλουτίζεται με πιο θεωρητικά αντικείμενα σε σχέση με τα μοντέλα ερμηνείας καθώς και την  επεξεργασία των γεωφυσικών δεδομένων.

Τελευταία νέα