Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γεωλογίας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εφαρμοσμένη & Περιβαλλοντική Γεωλογία"

logo panos

Εφαρμοσμένη Γεωφυσική και Σεισμολογία

Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένη και Τεχνική Σεισμολογία

 

 • 000000000.jpg
 • 000000001.jpg
 • 000000002.jpg
 • 000000003.jpg
 • 000000004.jpg
 • 000000005.jpg
 • 000000006.jpg
 • 000000007.jpg
 • 000000008.jpg
 • 000000009.jpg
 • 000000010.jpg
 • 000000011.jpg
 • 000000012.jpg
 • 000000013.jpg
 • 000000014.jpg
 • 000000015.jpg
 • 000000016.jpg
 • 000000017.jpg
 • 000000018.jpg
 • 000000019.jpg

Εισαγωγή

Η κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη και Τεχνική Σεισμολογία» παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση συνδυάζοντας την έρευνα και την εφαρμογή. Στην κατεύθυνση διδάσκουν σεισμολόγοι, με εξειδίκευση στην Τεχνική Σεισμολογία, καθώς και μηχανικοί από ερευνητικά κέντρα και άλλα πανεπιστήμια.  Μέσα από την διδασκαλία αλλά και τις ασκήσεις εφαρμογής οι φοιτητές αποκτούν δεξιότητες τόσο στον χειρισμό εξειδικευμένων λογισμικών πακέτων, όσο και στον τρόπο επίλυσης σημαντικών σεισμολογικών προβλημάτων. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν προχωρημένα θέματα στην Σεισμολογία, Τεχνική Σεισμολογία, Εδαφοδυναμική, Εδαφομηχανική. Σημαντικό τμήμα της εκπαίδευσης καλύπτεται και με ασκήσεις και εκπαίδευση στον Σεισμολογικό Σταθμό ΑΠΘ, ένα από τα σημαντικότερα σεισμολογικά κέντρα της χώρας, που λειτουργεί από το 1980.

 

Τελευταία νέα