Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γεωλογίας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εφαρμοσμένη & Περιβαλλοντική Γεωλογία"

logo

 Ορυκτοί Πόροι - Περιβάλλον

 

  • 00519.JPG
  • 00520.JPG
  • 00521.JPG
  • 00522.JPG
  • 00523.jpg
  • 00524.jpg
  • 00525.JPG
  • 00526.jpg
  • 00527.jpg
  • 00528.jpg

Εισαγωγή

Η κατεύθυνση «Ορυκτοί Πόροι - Περιβάλλον» παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση συνδυάζοντας την έρευνα και την εφαρμογή. Στην κατεύθυνση διδάσκουν Ορυκτολόγοι, Πετρολόγοι, Κοιτασματολόγοι και Γεωχημικοί με εξειδίκευση στην Κοιτασματολογία, τα Βιομηχανικά Ορυκτά και Πετρώματα, τα Μεταλλεύματα, τις Ενεργειακές Ορυκτές Πρώτες Ύλες, την Οικονομική Γεωλογία, την Ορυκτολογία-Πετρολογία, τη Γεωχημεία και την Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωχημεία, καθώς και συνάδελφοι από άλλες ειδικότητες Τμημάτων και Σχολών του Α.Π.Θ. Μέσα από την εξειδικευμένη θεωρητική και εργαστηριακή διδασκαλία, αλλά και τις στοχευμένες ασκήσεις υπαίθρου οι φοιτητές αποκτούν δεξιότητες τόσο στην αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων στην έρευνα και εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων, όσο και στην προσέγγιση του τρόπου επίλυσης σημαντικών περιβαλλοντικών προβλημάτων. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν προχωρημένα θέματα στους ορυκτούς πόρους, τα μεταλλεύματα, τα βιομηχανικά ορυκτά, τους υδρογονάνθρακες και τα ορυκτά καύσιμα, το νομικό πλαίσιο της εκμετάλλευσης των ορυκτών πόρων στην Ελλάδα, την εφαρμοσμένη και περιβαλλοντική γεωχημεία, τις γεωφυσικές μεθόδους στον εντοπισμό ορυκτών πρώτων υλών, το σχεδιασμό και αποκατάσταση μεταλλευτικών και λατομικών χώρων.

Ο κύκλος ολοκληρώνεται με την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας η οποία εμπεριέχει έρευνα πεδίου και δειγματοληψία στο πλαίσιο συγκεκριμένης μελέτης και  συχνά, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των φοιτητών, μπορεί να εμπλουτίζεται με πιο εξειδικευμένα αντικείμενα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Τελευταία νέα