Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γεωλογίας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εφαρμοσμένη & Περιβαλλοντική Γεωλογία"

Διδάσκοντες Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Δομή και Εξέλιξη Ιζηματογενών Λεκανών

α/α Επώνυμο Όνομα Ιδιότητα Τμήμα/Πανεπιστήμιο E-mail
1 Αηδονά Ελένη Λέκτορας Γεωλογίας Α.Π.Θ. aidona@geo.auth.gr
2 Αλμπανάκης Κωνσταντίνος Αναπλ. Καθηγητής Γεωλογίας Α.Π.Θ. albanaki@geo.auth.gr
3 Βασιλειάδου Αικατερίνη Διδάκτορ Γεωλογίας Α.Π.Θ. vassiliadou_k@yahoo.com
4 Βουδούρης Κωνσταντίνος Αναπλ. Καθηγητής Γεωλογίας Α.Π.Θ. kvoudour@geo.auth.gr
5 Θωμαΐδου Ευθυμία ΕΔΙΠ Γεωλογίας Α.Π.Θ. efithom@geo.auth.gr
6 Καρτάλης Νικόλαος Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας nkartalis@teiwm.gr
7 Κίλιας Αδαμάντιος Καθηγητής Γεωλογίας Α.Π.Θ. kilias@geo.auth.gr
8 Κουκουσιούρα Όλγα ΕΔΙΠ Γεωλογίας Α.Π.Θ. okoukous@geo.auth.gr
9 Κουφός Γεώργιος Καθηγητής Γεωλογίας Α.Π.Θ. koufos@geo.auth.gr
10 Κωστόπουλος Δημήτριος Αναπλ. Καθηγητής Γεωλογίας Α.Π.Θ. dkostop@geo.auth.gr
11 Λαζαρίδης Γεώργιος ΕΔΙΠ Γεωλογίας Α.Π.Θ. geolaz@geo.auth.gr
12 Μέλφος Βασίλειος Επίκ. Καθηγητής Γεωλογίας Α.Π.Θ. melfosv@geo.auth.gr
13 Μουντράκης Δημοσθένης Ομ. Καθηγητής Γεωλογίας Α.Π.Θ. dmountra@geo.auth.gr
14 Μουρατίδης Αντώνιος Λέκτορας Γεωλογίας Α.Π.Θ. amourati@geo.auth.gr
15 Ντρίνια Χαρά Επίκ. Καθηγήτρια  Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ cntrinia@geol.uoa.gr
16 Οικονομίδης Δημήτριος Λέκτορας Γεωλογίας Α.Π.Θ. oikonomi@geo.auth.gr
17 Παπαζάχος Κωνσταντίνος Καθηγητής Γεωλογίας Α.Π.Θ. kpapaza@geo.auth.gr
18 Παυλίδης Σπυρίδων Καθηγητής Γεωλογίας Α.Π.Θ. pavlides@geo.auth.gr
19 Σολδάτος Τριαντάφυλλος Αναπλ. Καθηγητής Γεωλογίας Α.Π.Θ. soldatos@geo.auth.gr
20 Συλβέστρου Ιωάννα ΕΔΙΠ Γεωλογίας Α.Π.Θ. sylvest@geo.auth.gr
21 Συρίδης Γεώργιος Αναπλ. Καθηγητής Γεωλογίας Α.Π.Θ. syrides@geo.auth.gr
22 Τρανός Μάρκος Αναπλ. Καθηγητής Γεωλογίας Α.Π.Θ. tranos@geo.auth.gr
23 Τριανταφύλλου Μαρία Αναπλ. Καθηγήτρια  Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ mtriant@geol.uoa.gr
24 Τσουκαλά Ευαγγελία Αναπλ. Καθηγήτρια Γεωλογίας Α.Π.Θ. lilits@geo.auth.gr
25 Χατζηγώγος Νικόλαος-Παναγιώτης Διδάκτορ Γεωλογίας Α.Π.Θ. nchatzi@geo.auth.gr
26 Χατζηπέτρος Αλέξανδρος Επίκ. Καθηγητής Γεωλογίας Α.Π.Θ. ac@geo.auth.gr

Τελευταία νέα