Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γεωλογίας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εφαρμοσμένη & Περιβαλλοντική Γεωλογία"

Συντονιστική επιτροπή ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία»

 

Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών:

kyratzi 

 

Αναστασία Κυρατζή
Καθηγήτρια Σεισμολογίας, ΑΠΘ

Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών   

 

 

Πτυχίο Γεωλογίας (1980), Διδακτορικό στη Σεισμολογία (1984), Μετεκπαίδευση Pennstate University, USA (1987). Έχει ασχοληθεί και έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 130 εργασίες στο αντικείμενο της Σεισμολογίας και της Τεχνικής Σεισμολογίας, έχει επιβλέψει διδακτορικές διατριβές και μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και έχει πολύχρονη ακαδημαϊκή εμπειρία. Μέλος Διοικητικών Συμβουλίων και Εκδοτικών Συμβουλίων Επιστημονικών Περιοδικών. Έχει συντονίσει μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων στη Σεισμολογία – Τεχνική Σεισμολογία.

Πλήρες Βιογραφικό:
http://geophysics.geo.auth.gr/~sissy/CVKiratzi_en.pdf

Επικοινωνία:
Τομέας Γεωφυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης;
Tel: +30 2310 998486
Fax: +30 2310 998528
E-mail: kiratzi@geo.auth.gr


Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής

kantiranis 

 

Νικόλαος Καντηράνης
Αν. Καθηγητής Ορυκτολογίας-Πετρολογίας, ΑΠΘ

Υπεύθυνος Κλάδου «Ορυκτοί Πόροι & Περιβάλλον»

 

 

Πτυχίο Γεωλογίας (1995), ΜΔΕ Ορυκτοί Πόροι & Περιβάλλον (1998), Διδακτορικό στα Βιομηχανικά Ορυκτά και Πετρώματα (2001). Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 120 εργασίες στα αντικείμενα των βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων με έμφαση στις εφαρμογές ή χρήσεις των ασβεστόλιθων, των μαρμάρων, των αργιλικών ορυκτών και πετρωμάτων, των ζεολιθοφόρων πετρωμάτων, αλλά και στην εξέταση κοιτασμάτων μεταλλικών ορυκτών, στην αξιολόγηση επιβλαβών υλικών για τη δημόσια υγεία (αμίαντος, αιωρούμενα σωματίδια, εξασθενές χρώμιο κ.α.), στην παρασκευή σύγχρονων υλικών με βιοενεργή συμπεριφορά, στην εξέταση αρχαιολογικών οστράκων και στην μελέτη της γεωτεχνικής συμπεριφορά εδαφών και πετρωμάτων. Έχει επιβλέψει  μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και έχει σημαντική ακαδημαϊκή εμπειρία. Μέλος Επιστημονικών Φορέων και κριτής Διεθνών Επιστημονικών Περιοδικών. Έχει συντονίσει και συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων στα αντικείμενά του.

Περισσότερα: www.kantiranis.gr

Επικοινωνία:
Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης;
Tηλ/Φαξ: +30 2310 998437
E-mail: kantira@geo.auth.gr

voudouris 

Κωνσταντίνος Βουδούρης
Καθηγητής

Υπεύθυνος Κλάδου «Τεχνική Γεωλογία & Περιβάλλον»

 

Ο κ. Κων/νος Βουδούρης είναι πτυχιούχος Γεωλογίας και Μαθηματικών και Διδάκτωρ Υδρογεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Εκλέχθηκε Λέκτορας στο Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ το 2003, Επίκουρος Καθηγητής το 2008 και Αναπληρωτής Καθηγητής το 2014. Είναι πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Υδρογεωλογίας και Αντιπρόεδρος του Κέντρου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων του ΑΠΘ (κέντρο UNESCO). Έχει μετάσχει σε 25 ερευνητικά προγράμματα (ελληνικά και διεθνή) σχεδόν όλα για υδατικούς πόρους που εκπονήθηκαν από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο κ.λπ.  Έχει μετάσχει στην εκπόνηση και σύνταξη 30 τεχνικών εκθέσεων-μελετών σε θέματα υδρογεωλογικής έρευνας, διαχείρισης νερών, τεχνητού εμπλουτισμού, διάθεσης αποβλήτων, κ.ά. Τέλος, έχει δημοσιεύσει πάνω από 175 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων (h-index=15 στη βάση Scopous).

 

Αναλυτικά πληροφορίες για το ερευνητικό έργο στο Website

http://auth.academia.edu/KostasVoudouris

http://www.geo.auth.gr/yliko/deps/docs/ggg/VOUDOURIS_CV_GR.pdf

Επικοινωνία:

Tel: +302310998041, +306973533461
E-mail: kvoudour@geo.auth.gr 


 

 

Βασίλης Μέλφος
Αν. Καθηγητής


 
Επικοινωνία:

Tel: +30 2310 998539
E-mail: melfosv@geo.auth.gr

tsourlos 

Παναγιώτης Τσούρλος
Καθηγήτης Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής

Υπεύθυνος Κλάδου «Εφαρμοσμένη Γεωφυσική και Σεισμολογία»

 
 

Ο Δρ. Παναγιώτης Τσούρλος είναι κάτοχος πτυχίου Γεωλογίας (1991) του ΑΠΘ και διδακτορικού διπλώματος (1995) του Πανεπιστημίου του York της Μεγάλης Βρετανίας. Εργάστηκε ως γεωφυσικός σύμβουλος μέχρι το 2000 οπότε και εντάχθηκε στον Τομέας Γεωφυσικής του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ, όπου από το 2015 έχει εκλεγεί ως είναι Καθηγητής Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής. Το κύριο ερευνητικό πεδίο είναι η αριθμητική μοντελοποίηση και αντιστροφή γεωηλεκτρικών δεδομένων καθώς η εφαρμογή γεωφυσικών  τεχνικών σε περιβαλλοντικά, γεωτεχνικά και αρχαιολογικά προβλήματα. Διδάσκει διάφορα μαθήματα στο μεταπτυχιακό και προπτυχιακό πρόγραμμα από το Τμήμα Γεωλογίας και έχει επιβλέψει πολλές διδακτορικές διατριβές και διατριβές ειδίκευσης. Έχει συγγράψει περισσότερες από 120 δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια. Εργασίες του έχουν βραβευτεί σε διεθνή συνέδρια και είναι βοηθός εκδότης σε δυο έγκριτα διεθνή γεωφυσικά περιοδικά ( Near surface Geophysics, Journal of Applied Geophysics). Το 2011 έλαβε την Υποτροφία Διακεκριμένου Ερευνητή KOFST για 3μηνη παραμονή και ερευνητική εργασία στο Κορεατικό Ινστιτούτο Γεωεπιστημονικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (KIGAM) ενώ το 2014 υπήξε επισκέπτης Καθηγητής  στο Πανεπιστήμιο  Western Ontario (Καναδάς).  

Πλήρες Βιογραφικό:
ftp://geophysics.geo.auth.gr/pub/users/tsourlos/Tsourlos.pdf

Επικοινωνία:
Τομέας Γεωφυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Tel: +30 2310 998520
E-mail: tsourlos@geo.auth.gr

Γραμματεία:

Σεραφείμ Αναστασία serafeia@geo.auth.gr

Η γραμματεία στεγάζεται στο κτήριο των Γραμματειών της Σχολής Θετικών Επιστημών και εξυπηρετεί τoυς φoιτητές καθημερινά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

 

Τελευταία νέα