Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τμήμα Γεωλογίας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εφαρμοσμένη & Περιβαλλοντική Γεωλογία"

Συντονιστική επιτροπή ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία»

 

Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών:

kyratzi 

 

Αναστασία Κυρατζή
Καθηγήτρια Σεισμολογίας, ΑΠΘ

Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών   

 

 

Πτυχίο Γεωλογίας (1980), Διδακτορικό στη Σεισμολογία (1984), Μετεκπαίδευση Pennstate University, USA (1987). Έχει ασχοληθεί και έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 130 εργασίες στο αντικείμενο της Σεισμολογίας και της Τεχνικής Σεισμολογίας, έχει επιβλέψει διδακτορικές διατριβές και μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και έχει πολύχρονη ακαδημαϊκή εμπειρία. Μέλος Διοικητικών Συμβουλίων και Εκδοτικών Συμβουλίων Επιστημονικών Περιοδικών. Έχει συντονίσει μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων στη Σεισμολογία – Τεχνική Σεισμολογία.

Πλήρες Βιογραφικό:
ftp://geophysics.geo.auth.gr/pub/users/sissy/CVKiratzi_en.pdf

Επικοινωνία:
Τομέας Γεωφυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης;
Tel: +30 2310 998486
Fax: +30 2310 998528
E-mail: kiratzi@geo.auth.gr


Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής

kantiranis 

 

Νικόλαος Καντηράνης
Επίκ. Καθηγητής Ορυκτολογίας-Πετρολογίας, ΑΠΘ

Υπεύθυνος Κλάδου «Ορυκτοί Πόροι & Περιβάλλον»

 

 

Πτυχίο Γεωλογίας (1995), ΜΔΕ Ορυκτοί Πόροι & Περιβάλλον (1998), Διδακτορικό στα Βιομηχανικά Ορυκτά και Πετρώματα (2001). Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 120 εργασίες στα αντικείμενα των βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων με έμφαση στις εφαρμογές ή χρήσεις των ασβεστόλιθων, των μαρμάρων, των αργιλικών ορυκτών και πετρωμάτων, των ζεολιθοφόρων πετρωμάτων, αλλά και στην εξέταση κοιτασμάτων μεταλλικών ορυκτών, στην αξιολόγηση επιβλαβών υλικών για τη δημόσια υγεία (αμίαντος, αιωρούμενα σωματίδια, εξασθενές χρώμιο κ.α.), στην παρασκευή σύγχρονων υλικών με βιοενεργή συμπεριφορά, στην εξέταση αρχαιολογικών οστράκων και στην μελέτη της γεωτεχνικής συμπεριφορά εδαφών και πετρωμάτων. Έχει επιβλέψει  μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και έχει σημαντική ακαδημαϊκή εμπειρία. Μέλος Επιστημονικών Φορέων και κριτής Διεθνών Επιστημονικών Περιοδικών. Έχει συντονίσει και συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων στα αντικείμενά του.

Περισσότερα: www.kantiranis.gr

Επικοινωνία:
Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης;
Tηλ/Φαξ: +30 2310 998437
E-mail: kantira@geo.auth.gr

kostopoulos  Δημήτριος Κωστόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγήτης

Υπεύθυνος Κλάδου «Δομή και Εξέλιξη Ιζηματογενών Λεκανών»

O Δημήτρης Σ. Κωστόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Παλαιοντολογίας και συντονιστής της κατεύθυνσης «Δομή & Εξέλιξη Ιζηματογενών Λεκανών» του ΠΜΣ.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Ταξονομία, συστηματική, φυλογένεση, παλαιοοικολογία, ζωογεωγραφία και βιοχρονολογία των Νεογενών-Τεταρτογενών Θηλαστικών της Ελλάδας και της Ευρασίας με έμφαση στα Αρτιοδάκτυλα και ιδίως στα βοοειδή.

Παλαιοντολογικές ανασκαφές σε Ελλάδα (Αξιό, Χαλκιδική, Μυγδονία, Κοζάνη, Χίο, Σάμο, Θεσσαλία), Ισπανία, Τουρκία. Μελέτη συλλογών σύγχρονων και απολιθωμένων αρτιοδακτύλων σε Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Παρίσι, Πουατιέ, Μίνστερ, Λοζάνη, Βιέννη, Άγκυρα, Σμύρνη, Ασένοβγκραντ, Κίεβο, Οδησσό, Κίσιναου, Βαρκελώνη

Περισσότερα: http://dskostopoulos.weebly.com

Επικοινωνία
Τηλ. Επκοινωνίας +30 2310998540

 

marinos 

Βασίλης Μαρίνος
Επίκουρος Καθηγητής

Υπεύθυνος Κλάδου «Τεχνική Γεωλογία – Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία»

Ο Δρ. Βασίλης Μαρίνος είναι Επίκουρος Καθηγητής Τεχνικής Γεωλογίας στο τμήμα Γεωλογίας, Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Τεχνικής Γεωλογίας, μέλος της διεθνούς ένωσης Τεχνικής Γεωλογίας.

Έχει διδακτορικό Γεωτεχνικής Μηχανικής από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, Μεταπτυχιακό δίπλωμα (MSc, DIC) με Διάκριση από το Imperial College και πτυχίο Γεωλογίας από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1ος στη σειρά αποφοίτησης).

Τα πεδία ειξιδίκευσής του είναι οι σήραγγες, η αξιολόγηση του γεωκινδύνου έναντι κατολισθήσεων, γεωτεχνικές ταξινομήσεις, τεχνικογεωλογική ανάλυση ασθενών και σύνθετων βραχομαζών και γεωτεχνικές τράπεζες δεδομένων.

Έχει δημοσιεύσει 70 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια και είναι επισκέπτης καθηγητής στο Queens Univeristy. Η επαγγελματική του εμπειρία αφορά υπηρεσίες εμπειρογνώμονα σε αξιολόγηση γεωκινδύνων κατά μήκος αγωγών φυσικού αερίου (TAP), σε τεχνικογεωλογικά θέματα μεγάλων τεχνικών έργων όπως η Εγνατία Οδός και τα έργα του Μετρό Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Τμήματα της έρευνάς του συμπεριλαμβάνονται σε προδιαγραφές μελετών έργων.

Επικοινωνία:

Tel: +30 2310 998518
E-mail: marinosv@geo.auth.gr

tsourlos 

Παναγιώτης Τσούρλος
Καθηγήτης Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής

Υπεύθυνος Κλάδου «Εφαρμοσμένη Γεωφυσική και Σεισμολογία»

 
 

Ο Δρ. Παναγιώτης Τσούρλος είναι κάτοχος πτυχίου Γεωλογίας (1991) του ΑΠΘ και διδακτορικού διπλώματος (1995) του Πανεπιστημίου του York της Μεγάλης Βρετανίας. Εργάστηκε ως γεωφυσικός σύμβουλος μέχρι το 2000 οπότε και εντάχθηκε στον Τομέας Γεωφυσικής του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ, όπου από το 2015 έχει εκλεγεί ως είναι Καθηγητής Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής. Το κύριο ερευνητικό πεδίο είναι η αριθμητική μοντελοποίηση και αντιστροφή γεωηλεκτρικών δεδομένων καθώς η εφαρμογή γεωφυσικών  τεχνικών σε περιβαλλοντικά, γεωτεχνικά και αρχαιολογικά προβλήματα. Διδάσκει διάφορα μαθήματα στο μεταπτυχιακό και προπτυχιακό πρόγραμμα από το Τμήμα Γεωλογίας και έχει επιβλέψει πολλές διδακτορικές διατριβές και διατριβές ειδίκευσης. Έχει συγγράψει περισσότερες από 120 δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια. Εργασίες του έχουν βραβευτεί σε διεθνή συνέδρια και είναι βοηθός εκδότης σε δυο έγκριτα διεθνή γεωφυσικά περιοδικά ( Near surface Geophysics, Journal of Applied Geophysics). Το 2011 έλαβε την Υποτροφία Διακεκριμένου Ερευνητή KOFST για 3μηνη παραμονή και ερευνητική εργασία στο Κορεατικό Ινστιτούτο Γεωεπιστημονικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (KIGAM) ενώ το 2014 υπήξε επισκέπτης Καθηγητής  στο Πανεπιστήμιο  Western Ontario (Καναδάς).  

Πλήρες Βιογραφικό:
ftp://geophysics.geo.auth.gr/pub/users/tsourlos/Tsourlos.pdf

Επικοινωνία:
Τομέας Γεωφυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Tel: +30 2310 998520
E-mail: tsourlos@geo.auth.gr

Γραμματεία:

Σεραφείμ Αναστασία serafeia@geo.auth.gr

Η γραμματεία στεγάζεται στο κτήριο των Γραμματειών της Σχολής Θετικών Επιστημών και εξυπηρετεί τoυς φoιτητές καθημερινά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

 

Τελευταία νέα